Skip to content

Fires in Narrow Construction Cavities

Fredag den 28 februari 2020 kl. 9:15 försvarar Karlis Livkiss sin doktorsavhandling med titeln ” Fires in Narrow Construction Cavities - Fire Dynamics and Material Fire Performance”.

Avhandling handlar om att öka kunskapen av brandspridningen i luftspalter som finns bland annat i fasader.

Avhandlingen (utan artiklar) kan laddas ner här.

Datum och tid: fredag den 28 februari 2020, kl. 9:15
Plats: 
sal V:B, V-huset, Lunds tekniska högskola, John Ericssons väg 1, Lund
Språk: engelska

Seminariet kommer att inledas med en ca 30 minuter lång presentation av avhandlingsarbetet och efter denna kommer det att vara en ca 10 minuter lång paus där det är möjligt att avvika om man inte önskar vara med vid den efterföljande diskussionen.