Skip to content

After the general assembly 2020 was finished the konin-project was presented by Marcus Runefos, Univerity of Lund.

If You did not have the opportunity to participate, you can see the presentation here:

https://scanttp.scanmailx.com?url=aHR0cHM6Ly93d3cuYnJhbmRmb3Jzay5zZS9zZW1pbmFyaWVyLW9jaC13b3Jrc2hvcHMvYnJhbmRmb3Jzay1yZXN1bHRhdHNlbWluYXJpdW0taHVyLW1hbmdhLW9ta29tbWVyLWktcm9rbmluZ3NyZWxhdGVyYWRlLWJvc3RhZHNicmFuZGVyLWVnZW50bGlnZW4tMjAtamFudWFyaS0yMDIwLw..&v=1&d=YnJhbmRvZ3Npa3JpbmcuZGs.

Agenda with start 1000 CET and ends at 1200 CET:

Välkomnandeoch presentation av dagens möte och föreläsningar
ÅrsmötetMötet öppnas
§ 1. Upprop av medlemmar och fastställande av röstlängd.
§ 2. Fastställande att årsmötet blivit behörigen utlyst.
§ 3. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
§ 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
§ 5. Val av två rösträknare.
§ 6. Fastställande av dagordning för årsmötet.
§ 7. Styrelsens redogörelse för verksamheten under det gångna året inklusive den ekonomiska ställningen.
§ 8. Revisorernas berättelse.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 10. Behandling av i tid inkomna motioner.
§ 11. Behandling av förslag från styrelsen:
§ 12. Behandling av förslag till verksamhetsplaner:
§ 13. Fastställande av årsavgift till nästa årsmöte.
§ 14. Kandidatnominering till styrelsen.
§ 15. Val till styrelsen av:
Ordförande för en tid av 2 år
Sekreterare för en tid av 1 år
Kassör för en tid av 2 år
2 ledamot för en tid av 3 år  
§ 16. Val för en tid av 1 år av:
Revisor jämte suppleant.
Tre ledamöter till valberedning varav en sammankallande.  
§ 17. Enkla frågor:  
Mötet avslutas  
Föreläsning 1Fire investigations – motor vehicle
Föreläsning 2ENFSI workshop – virtual reality
Föreläsning 3Vagabonderade strömmar, Säffle
Föreläsning 4Rökningsrelaterade innebrända (bränder och blodprover
Avslutoch tack

Documents for the meeting:

Board report 2020

Business plan 2021

Suggestion for new board

This year's annual meeting will be on Tuesday the 2nd of December and will be via Teams (on line conference).

So, safe the date and look out for coming details.

Start planning for your own presentation - it could be of an investigation or research. There will be 10-minute slots for each presentations. The Board are encouraging all members to present relevant cases to share unique knowledge or perhaps surprising findings.

The Manual is written by the European working group Fire and Explosions and gives the directions for Fire Investigations. The manual is now under public review and deadline for comments is set to the 10th of September 2020. Take the chance and comment - the manual and directions for the review can be found here.

If you want to now more about ENFSI (the European Network of Forensic Science Institutes) you can read more about here and learn more about the organizations with 39 countries as members.

Fredag den 28 februari 2020 kl. 9:15 försvarar Karlis Livkiss sin doktorsavhandling med titeln ” Fires in Narrow Construction Cavities - Fire Dynamics and Material Fire Performance”.

Avhandling handlar om att öka kunskapen av brandspridningen i luftspalter som finns bland annat i fasader.

Avhandlingen (utan artiklar) kan laddas ner här.

Datum och tid: fredag den 28 februari 2020, kl. 9:15
Plats: 
sal V:B, V-huset, Lunds tekniska högskola, John Ericssons väg 1, Lund
Språk: engelska

Seminariet kommer att inledas med en ca 30 minuter lång presentation av avhandlingsarbetet och efter denna kommer det att vara en ca 10 minuter lång paus där det är möjligt att avvika om man inte önskar vara med vid den efterföljande diskussionen.

Elektronisk informasjon ligger nå oftest lagret i spesielle formater (f.eks PDF og Word). Når slike filer sendes som vedlegg til epost, kan de bli veldig store og når meldinger sendes over lister med mange mottagere dubleres datafilen for hver adressat. Slik opptar meldingen tilslutt veldig stor lagringsplass og bruker unødig mye ressurser.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvedlegg.uib.no%2F%3Fid%3Dda9dc62e8b31f5676be5d436fd116d9e&data=02%7C01%7C%7Cf6dc3533a3bb491435e408d6efda66a0%7Cde7e7a67ae6149d297a7526c910ad675%7C0%7C0%7C636960118646452863&sdata=TxcJi04es76ozP289DzSHfe8PqiUWz0pAb8V3SxIeyA%3D&reserved=0

Det är med stor glädje vi gratulerar vår medlem Hans-Eric Zetterström! Hazze kommer den 22e maj ta emot en medalj av den 8:e storleken ur Kung Carl XVI Gustafs hand. Hazze jobbar i vardagen hos Länsförsäkringar och får priset för sitt ”långvariga och erkända arbete för ett bättre brandskydd såväl i Sverige som internationellt”.

Grattis önskar alla brandutredarkollegor runtom i Norden!