Skip to content

Fredag den 28 februari 2020 kl. 9:15 försvarar Karlis Livkiss sin doktorsavhandling med titeln ” Fires in Narrow Construction Cavities - Fire Dynamics and Material Fire Performance”.

Avhandling handlar om att öka kunskapen av brandspridningen i luftspalter som finns bland annat i fasader.

Avhandlingen (utan artiklar) kan laddas ner här.

Datum och tid: fredag den 28 februari 2020, kl. 9:15
Plats: 
sal V:B, V-huset, Lunds tekniska högskola, John Ericssons väg 1, Lund
Språk: engelska

Seminariet kommer att inledas med en ca 30 minuter lång presentation av avhandlingsarbetet och efter denna kommer det att vara en ca 10 minuter lång paus där det är möjligt att avvika om man inte önskar vara med vid den efterföljande diskussionen.

Elektronisk informasjon ligger nå oftest lagret i spesielle formater (f.eks PDF og Word). Når slike filer sendes som vedlegg til epost, kan de bli veldig store og når meldinger sendes over lister med mange mottagere dubleres datafilen for hver adressat. Slik opptar meldingen tilslutt veldig stor lagringsplass og bruker unødig mye ressurser.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvedlegg.uib.no%2F%3Fid%3Dda9dc62e8b31f5676be5d436fd116d9e&data=02%7C01%7C%7Cf6dc3533a3bb491435e408d6efda66a0%7Cde7e7a67ae6149d297a7526c910ad675%7C0%7C0%7C636960118646452863&sdata=TxcJi04es76ozP289DzSHfe8PqiUWz0pAb8V3SxIeyA%3D&reserved=0

Det är med stor glädje vi gratulerar vår medlem Hans-Eric Zetterström! Hazze kommer den 22e maj ta emot en medalj av den 8:e storleken ur Kung Carl XVI Gustafs hand. Hazze jobbar i vardagen hos Länsförsäkringar och får priset för sitt ”långvariga och erkända arbete för ett bättre brandskydd såväl i Sverige som internationellt”.

Grattis önskar alla brandutredarkollegor runtom i Norden!

Read the article in the Forensic Science International her and learn more about the possible utilisation of ultraviolet light at fire scenes and subsequent recommendations for procedures. Highligts:

• UV light enhances the fire sampling at finding ignitable liquids at the fire scene.

• Photography of fluorescence can be used to detect liquid dispersion and scope.

• UV light enhances the liquid pattern analysis and can be an evidence in it self.

• Excellent tool to document the conditions regarding fire sampling and contamination.

Graphical abstract

The great EAFS conference 2018 was held in Lyon and now all the presentations are available on line. You will find them here

Next EAFS conference will be in Stockholm, Sweden in 2021. So there is still some time to prepare a presentation of new research/ case studies. Or just listen to the newest knowledge in our field. 

The team of fire investigators are reading the tactical information and setting up an investigation strategy before entering the fire scene.
Stuart Ritchie, Fire Investigator from Australia presents several care fire and constructional case studies.
Charlotte Kappel, Forensic Psychologist, presented the profile of serial arsonists with geographical plotting.