Skip to content

About brandutredarna

Administrator for NAFI website. Allmighty!

After the general assembly 2020 was finished the konin-project was presented by Marcus Runefos, Univerity of Lund.

If You did not have the opportunity to participate, you can see the presentation here:

https://scanttp.scanmailx.com?url=aHR0cHM6Ly93d3cuYnJhbmRmb3Jzay5zZS9zZW1pbmFyaWVyLW9jaC13b3Jrc2hvcHMvYnJhbmRmb3Jzay1yZXN1bHRhdHNlbWluYXJpdW0taHVyLW1hbmdhLW9ta29tbWVyLWktcm9rbmluZ3NyZWxhdGVyYWRlLWJvc3RhZHNicmFuZGVyLWVnZW50bGlnZW4tMjAtamFudWFyaS0yMDIwLw..&v=1&d=YnJhbmRvZ3Npa3JpbmcuZGs.

Agenda with start 1000 CET and ends at 1200 CET:

Välkomnandeoch presentation av dagens möte och föreläsningar
ÅrsmötetMötet öppnas
§ 1. Upprop av medlemmar och fastställande av röstlängd.
§ 2. Fastställande att årsmötet blivit behörigen utlyst.
§ 3. Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet.
§ 4. Val av två justerare att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
§ 5. Val av två rösträknare.
§ 6. Fastställande av dagordning för årsmötet.
§ 7. Styrelsens redogörelse för verksamheten under det gångna året inklusive den ekonomiska ställningen.
§ 8. Revisorernas berättelse.
§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 10. Behandling av i tid inkomna motioner.
§ 11. Behandling av förslag från styrelsen:
§ 12. Behandling av förslag till verksamhetsplaner:
§ 13. Fastställande av årsavgift till nästa årsmöte.
§ 14. Kandidatnominering till styrelsen.
§ 15. Val till styrelsen av:
Ordförande för en tid av 2 år
Sekreterare för en tid av 1 år
Kassör för en tid av 2 år
2 ledamot för en tid av 3 år  
§ 16. Val för en tid av 1 år av:
Revisor jämte suppleant.
Tre ledamöter till valberedning varav en sammankallande.  
§ 17. Enkla frågor:  
Mötet avslutas  
Föreläsning 1Fire investigations – motor vehicle
Föreläsning 2ENFSI workshop – virtual reality
Föreläsning 3Vagabonderade strömmar, Säffle
Föreläsning 4Rökningsrelaterade innebrända (bränder och blodprover
Avslutoch tack

Documents for the meeting:

Board report 2020

Business plan 2021

Suggestion for new board

The board would like to recommend the coming FIVE 2020 webinar. The organizer RISE gives following describtion:

"In response to the pressing need for international dialogue RISE organise the conference FIVE (Fires in Vehicles). The objective of this conference is to exchange knowledge of fires in vehicles, including both on-road, off-road and rail vehicles. In recognition of the fact that many of the fire problems faced by these vehicles are the same, the solutions to them can also be similar."


The next FIVE conference will be held online
December 15 (afternoon, CET, UCT+1) and December 16 (morning, CET, UCT+1) 2020.

The FIVE webinar is targeting scientists, regulators, test engineers, rescue services, suppliers, manufacturers, operators, insurance companies and other organisations from the diverse field of transportation to discuss important fire issues.  

You can find more about the agenda her.

In following document you can read about the fire safety of Lithium-Ion batteries.

This year's annual meeting will be on Tuesday the 2nd of December and will be via Teams (on line conference).

So, safe the date and look out for coming details.

Start planning for your own presentation - it could be of an investigation or research. There will be 10-minute slots for each presentations. The Board are encouraging all members to present relevant cases to share unique knowledge or perhaps surprising findings.

The Manual is written by the European working group Fire and Explosions and gives the directions for Fire Investigations. The manual is now under public review and deadline for comments is set to the 10th of September 2020. Take the chance and comment - the manual and directions for the review can be found here.

If you want to now more about ENFSI (the European Network of Forensic Science Institutes) you can read more about here and learn more about the organizations with 39 countries as members.

This year's annual meeting will be on Tuesday the 2nd of December and will be via Teams (on line conference). The link will be sent by members letter. The meeting starts at 1000 CET and ends at 1200.

On the agenda:

Annual meeting 2020

Case studies; electrical investigation, motor vehicle fire investigation

Latest forensic research

Information about European work shop.
Key words; on line, virtual reality and fire investigations

Fredag den 28 februari 2020 kl. 9:15 försvarar Karlis Livkiss sin doktorsavhandling med titeln ” Fires in Narrow Construction Cavities - Fire Dynamics and Material Fire Performance”.

Avhandling handlar om att öka kunskapen av brandspridningen i luftspalter som finns bland annat i fasader.

Avhandlingen (utan artiklar) kan laddas ner här.

Datum och tid: fredag den 28 februari 2020, kl. 9:15
Plats: 
sal V:B, V-huset, Lunds tekniska högskola, John Ericssons väg 1, Lund
Språk: engelska

Seminariet kommer att inledas med en ca 30 minuter lång presentation av avhandlingsarbetet och efter denna kommer det att vara en ca 10 minuter lång paus där det är möjligt att avvika om man inte önskar vara med vid den efterföljande diskussionen.

The NAFI board is happy to welcome 33 members from the Nordic countries to the lovely Åland where this year's Annual Meeting is held. More detailed information will be sent out in the beginning of November.

The registration is now closed and the treasury will send out invoices / paypal information to the participants as soon as possible.

Welcome to a fantastic Åland in november 2019!