Skip to content

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft, som är en ny EU- förordning Bland annat skärps kraven på hur företag och organisationer får behandla dina personuppgifter. Detta är en positiv förändring. För oss i Nordic Association of Fire Investigators (hädanefter kallat NAFI) är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Denna policy omfattar NAFI med dess verksamhetsområden. Kontaktuppgifter för information eller klagomål är: NAFI:s sekreterare Eva Ljungkvist som är kontaktperson i frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

NAFI värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning och den lagliga grunden vilar främst på: att fullgöra vårt avtal, legitimt och berättigat intresse och/eller att dina personuppgifter behandlas inom det som kallas ”berättigad verksamhet”.

Om du interagerar med NAFI behandlar vi dina personuppgifter utifrån dessa grunder. Det kan ske på olika sätt, ex. när du blir medlem, att du anmäler dig till en kurs hos oss eller när du er aktiv medlem via ex. chat på webben. Uppgifterna används enbart för det syftet som de tagits in för, att förse dig med relevant information, för uppföljning, m.m. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl. Medlemshistorik arkiveras för statistik och om tidigare medlem vill återigen bli aktiv medlem.

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat och uppgifterna lämnas inte ut till någon annan organisation annat än då kurser och konferenser ska anordnas.

Du har rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att klaga och om de är felaktiga eller laglig grund saknas begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.