Skip to content

About NAFI

NAFI (Nordic Association of Fire Investigators) exists because we have noticed that fire scenes isn’t investigated in a sufficient scope. Many fire investigations are closed with a unknown cause. With better knowledge and extended collaboration can we change it. This is a serious community problem that we have to corporate to reduce. We are aiming for both public and private organizations.

Our goal is to comebine people from both public and private organizations in the Nordic countries, engaged in the investigation of fires, for information and exchange in experiences. We also work to evolve knowledge, methods and tools in the area and to conduce to high workmanship among our members.

International association by NAFI being a independent member of IAAI. NAFI was grounded as FBU 1994 and changed to our present name 2016. Today NAFI has 183 members all over the Nordic countries.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAFI finns för att vi har konstaterat att bränder inte utreds fullständigt i tillräcklig omfattning. Många bränder läggs till handlingarna med okänd orsak. Med bättre kunskap och utökat samarbete kan vi ändra på detta. Detta är ett allvarligt samhällsproblem som vi måste hjälpas åt att minska. Våra målgrupper finns både i offentlig verksamhet och i näringslivet.

Våra mål är att sammanföra personer från offentlig verksamhet och näringsliv i Norden, engagerade i att bränder utreds, för information och utbyte av erfarenheter. Vi arbetar också för att utveckla kunskap, metoder och hjälpmedel inom området och för att befrämja hög yrkesskicklighet bland våra medlemmar.

Internationell anknytning tack vare att NAFI är fristående medlem av IAAI. NAFI bildades som FBU 1994 och bytte till nuvarande namn 2016. Idag har föreningen 183 medlemmar från hela Norden.