Skip to content

Her er en løsning!

Elektronisk informasjon ligger nå oftest lagret i spesielle formater (f.eks PDF og Word). Når slike filer sendes som vedlegg til epost, kan de bli veldig store og når meldinger sendes over lister med mange mottagere dubleres datafilen for hver adressat. Slik opptar meldingen tilslutt veldig stor lagringsplass og bruker unødig mye ressurser.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvedlegg.uib.no%2F%3Fid%3Dda9dc62e8b31f5676be5d436fd116d9e&data=02%7C01%7C%7Cf6dc3533a3bb491435e408d6efda66a0%7Cde7e7a67ae6149d297a7526c910ad675%7C0%7C0%7C636960118646452863&sdata=TxcJi04es76ozP289DzSHfe8PqiUWz0pAb8V3SxIeyA%3D&reserved=0