Skip to content

Kunglig guldmedalj till Hazze

Det är med stor glädje vi gratulerar vår medlem Hans-Eric Zetterström! Hazze kommer den 22e maj ta emot en medalj av den 8:e storleken ur Kung Carl XVI Gustafs hand. Hazze jobbar i vardagen hos Länsförsäkringar och får priset för sitt ”långvariga och erkända arbete för ett bättre brandskydd såväl i Sverige som internationellt”.

Grattis önskar alla brandutredarkollegor runtom i Norden!