Skip to content

Norsk

Etiske regler

* Som brannetterforsker har jeg en betydningsfull og respektert jobb.
* Jeg vil i alle sammenhenger oppføre meg på en slik måte at jeg får og fortjener tilliten til allmenheten.
* Jeg vil ikke bruke mitt yrke eller mitt arbeid for å oppnå noen personlige fordeler.
* Jeg vil vurdere mine kolleger på samme måte som jeg vurderer meg selv.
* Jeg vil aldri svikte deres tillit eller ødelegge deres etterforskning.
* Jeg anser det som min plikt å lære meg jobben grundig og å utnytte alle muligheter for videre utdanning og utvikling.
* Jeg vil unngå å samarbeide med dem som ikke tar sikte på å foreta en objektiv etterforskning.
* Jeg vil ikke hevde å mestre faglig kunnskap som jeg ikke har.
* Jeg vil dele all informasjon med andre brannetterforskere.
* Jeg vil alltid være bevisst på at jeg er ute etter fakta og ikke prøve å lage en sak.
* Jeg anser det som viktigere å beskytte de uskyldige enn å dømme den skyldige.